18. december 2014

Revanche - Russere - Retfærdighed

Denne rapport analyserer udenrigspolitiske opfattelser i Rusland og i særdeleshed blandt Ruslands elite anno 2014. Rapporten hævder, at Ruslands elites udenrigspolitiske opfattelser kan sammenfattes i tre fokuspunkter: Revanche, Russere og Retfærdighed. Ruslands elite ønsker revanche mod Vesten, der ses som en hyklerisk undertrykker af Ruslands interesser. Ruslands elite ønsker et Rusland, der er samlet omkring russere og sætter staten over alt andet. Ruslands elite ønsker en for dem retfærdig verdensorden, hvor Rusland har en afgørende betydning. Disse tre ønsker betyder, at Ruslands elite har en opfattelse af fortiden, nutiden og fremtiden, som på afgørende vis adskiller sig fra dominerende opfattelser i Vesten. I de kommende år risikerer Ruslands forhold til Vesten at lide under manglende forståelse parterne imellem.

Danmark skal hurtigt gøre sig klart, hvordan man vil forholde sig til Rusland. På kort sigt kan Danmark samarbejde med Rusland om visse emner såsom lempelse af visumregler og forbedring af transportforholdene i Arktis og til dels om økonomiske spørgsmål. Dermed har Danmark og Rusland måske en mulighed for gradvist at genopbygge en vis gensidig tillid. Men denne rapport hævder, at en sådan tillid kan være begrænset af Ruslands elites manglende accept af, og manglende forståelse af, Vestens politiske opfattelser. Rapporten foreslår derfor, at Danmark forbereder sig på, at Ruslands elites forståelse og accept af disse opfattelser kan være en forudsætning for, at et holdbart samarbejde om andre emner kan finde sted.

Rapporten består af tre dele. Første del analyserer Ruslands elites syn på verden som helhed, på Vesten samt på Rusland og på Ruslands plads i verden. Anden og tredje del analyserer Ruslands elites syn på to af Danmarks nærområder, henholdsvis Østersøregionen og Arktis. På baggrund af disse analyser giver rapporten anbefalinger til, hvordan Danmark kan forholde sig til Rusland i de kommende år.