1. oktober 2008

Hvad nu hvis vi afskaffer værnepligten?

Denne rapport undersøger, hvilke erfaringer Frankrig, Holland, Letland og Slovakiet gjorde sig i forbindelse med deres afskaffelse af værnepligten. Disse erfaringer anvendes til at vurdere, hvilke konsekvenser det ville have at afskaffe værnepligten i Danmark.
Frankrig, Holland, Letland og Slovakiet var alle bevidste om, at deres territorialforsvarsstyrker ville blive markant reduceret, når de afskaffede værnepligten, men de opfattede beslutningen som nødvendig for at kunne realisere deres strategiske visioner om øget evne til internationale operationer.
Efter at have afskaffet værnepligten har landene generelt været i stand til at rekruttere og opstille et rent professionelt forsvar, som har vist sig velegnet til at opstille og udsende. Det har medført stigende omkostninger til forsvaret, men den største stigning i omkostningerne kommer fra selve indsættelsen i internationale operationer - ikke fra øgede løn- og rekrutteringsomkostninger.

Klik her for at downloade rapporten (pdf-format)

To download the English version, click here