1. februar 2008

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Den nye aktivistiske og brede danske sikkerhedspolitik stiller krav til den måde, hvorpå sikkerhedspolitikken koordineres og debatteres i det danske Folketing. Den nye sikkerhedspolitik fordrer, at man på en og samme tid gør det muligt både at centralisere og demokratisere den parlamentariske praksis. Og til det formål bør de danske politikere grundlæggende ændre deres parlamentariske kultur på Christiansborg.

Klik her for at downloade rapporten om Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken (pdf-format).