1. maj 2008

Refoulement i Afghanistan

Denne rapport bygger på den grundlæggende præmis, at de danske ISAF-styrker i Afghanistan skal overholde den danske regerings menneskeretlige forpligtelser, og at de danske styrker derfor ikke må overføre personer, der befinder sig inden for de danske styrkers ‘jurisdiktion', til de afghanske myndigheder, hvis der er ‘vægtige grunde til at antage', at personerne vil blive udsat for tortur eller anden mishandling eller vil få en åbenbar uretfærdig rettergang eller vil blive idømt dødsstraf i afghansk varetægt eller vil blive videresendt til andre stater, hvor der er risiko for, at personerne vil blive udsat for en sådan behandling.

Hent rapporten her (pdf-format).