1. november 2008

Principper for pragmatisme

Det danske forsvar mangler soldater. Det er derfor nærliggende at overveje, om forsvaret kan optimere anvendelsen af de eksisterende soldater ved at få andre aktører til at løse endnu flere af de opgaver, som det ikke forudsætter, at man er soldat for at løse. Og sådanne overvejelser er da også for tiden i gang i det danske forsvar. En mulighed er at lade private militære firmaer løse flere opgaver for forsvaret.

Denne rapport konkluderer hverken, at det danske forsvar uden videre kan privatisere flere militære ydelser, eller at forsvaret bør holde sig fra yderligere privatisering. Rapporten opregner i stedet en række af de fordele og ulemper - og mest presserende folkeretlige problemer - der kan være forbundet med at lade private militære firmaer hjælpe det danske forsvar under internationale operationer. Rapporten giver endvidere en række bud på, hvorledes man kan forsøge at imødegå de ulemper, der er forbundet med privatiseringen af militære ydelser.

For at downloade rapporten (i pdf-format), klik her.