1. april 2008

Opiumsbekæmpelse i Afghanistan

Talibans oprørskamp bliver i dag i stor udstrækning finansieret gennem den ulovlige opiumproduktion, der præger store dele af Afghanistan. Specielt i de sydlige egne af landet er produktionen eksploderet de seneste år, og der er derfor et udtalt behov for enighed blandt internationale og nationale afghanske aktører om, hvordan problemet skal takles.

Problematikken er yderligere present for Danmark, da de danske soldater dagligt kæmper mod Taliban i den provins, hvor den største produktion foregår, og hvor en stor del af Talibans finansiering kommer fra.

Klik her for at downloade rapporten (pdf-format)