1. september 2009

NATO's nye strategiske koncept

NATO står overfor en lang række af forskelligartede udfordringer. Derfor har alliancen besluttet at skrive et nyt strategisk koncept. Det strategiske koncept udtrykker på højeste politiske niveau NATO's formål, strategier, politikker og syn på sine omgivelser. At lave et nyt strategisk koncept er altså en vigtig proces for NATO, for NATO's nye generalsekretær, og ikke mindst for Danmark. Processen hen imod et nyt strategisk koncept er samtidig en kompliceret udfordring, og rapporten diskuterer derfor forløbet imod et nyt koncept. Men processen er også en mulighed for at Danmark kan påvirke NATO's fremtidige retning. Derfor diskuterer rapporten også hvad Danmark skal ønske sig - og hvad Danmark kunne arbejde for - i det færdige strategiske koncept. Rapportens overordnede anbefaling er at Danmark fokuserer på at gøre NATO bedre til systematisk og strategisk at agere på spændingsfeltet mellem militær og civil sikkerhed.

For at downloade rapporten, klik her (pdf-format)