1. november 2007

Danmarks NATO-omdømme

I kølvandet på Den Kolde Krigs afslutning har Danmark fået et historisk godt omdømme i NATO. Danmark er i mange henseender blevet Alliancens duks. Årsagen til det forbedrede danske alliancerenommé skal i stor udstrækning søges i NATO's nye roller og - i særdeleshed - i ændringerne i den såkaldte byrdedelingsdebat. Den seneste udvikling i de allianceinterne drøftelser om ansvar og byrder kan imidlertid meget vel udfordre det gode danske NATO-omdømme. Danmark er dog ikke uden muligheder for at imødegå en sådan udvikling.

Klik her for at downloade rapporten (pdf-format)