1. april 2009

Krigerkultur eller managementkultur

Der eksisterer et modsætningsforhold mellem to sameksisterende kulturer i forsvaret: Det, man kan kalde en "krigerkultur", der findes på de lavere organisatoriske niveauer, og en managementkultur, der er fremherskende i de øvre ledelseslag. Respondenterne i denne undersøgelse af stampersonellets arbejdsvilkår har vist sig at være meget tilfredse med de vilkår, der udspringer af den operative diskurs, der findes i krigerkulturen. Derimod er de meget utilfredse med den generelle "virksomhedsgørelse" af soldaterhåndværket, som de oplever, at managementkulturen resulterer i.

For at downloade rapporten, klik her (pdf-format)