1. maj 2008

Kompas og kontrakt

Danmark bør få en national sikkerhedsstrategi. Sikkerhedspolitikkens genstand har forandret sig siden slutningen af den kolde krig, men Danmark har ikke opdateret sin måde at føre sikkerhedspolitik på, så den svarer hertil. Fraværet af en direkte territoriel trussel betyder, at Danmark har mulighed for at tage højde for både kort- og langsigtede risici - men også, at både udfordringer og løsninger bliver mere komplekse og tværgående i forhold til klassiske ressortområder. Der er derfor et klart behov for en samlet politisk styring, som i form af en national sikkerhedsstrategi kan være både et kompas for det administrative system og en kontrakt med den politiske verden, i form af Folketing og befolkning.

Hent rapporten her (pdf-format)