1. november 2008

Århundredets Våbenhandel

Rapportens hovedkonklusion er, at udenrigspolitiske hensyn spillede en væsentlig rolle i valget af de amerikanske F-16 jagerfly. Militærsaglige og økonomiske forhold talte for en amerikansk løsning, og det er værd at bemærke, at størstedelen af de danske aktører delte den opfattelse, at en investering i F-16-flyet gav større sikkerhedspolitisk afkast end henholdsvis det franske eller svenske alternativ. De storpolitiske rammer om beslutningen er anderledes i dag end i 1970'erne, blandt andet fordi det danske flyvevåbens rolle er langt mere flydende i dag end under den Kolde Krig. Men med et stort antal aktører og interesser involveret i et forhandlingsspil med flere niveauer vil beslutningsprocessen sandsynligvis blive lige så kompleks som dengang, ligesom de samme storpolitiske overvejelser med stor sikkerhed også vil blive gjort i dag.

Hent rapporten her (pdf-format)