2. marts 2010

Den civil-militære pagt

Den aktive danske forsvars- og sikkerhedspolitik betyder, at forholdet mellem forsvar og civile aktører påvirker den demokratiske proces. Denne rapport handler om, hvordan dette forhold kommer til udtryk i den offentlige debat. Den konkluderer, at aktørerne i den offentlige debat har forskellige forventninger til, hvordan debatten bør fungere. Rapporten peger på, at dette skyldes, at der mangler enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikkens rolle i demokratiet.

Rapporten anbefaler derfor, at de centrale aktører i den offentlige debat udarbejder en eksplicit civil-militær pagt efter britisk forbillede, hvori disse aktører bliver enige om en række forventninger til denne debat, baseret på deres opfattelser af forsvars- og sikkerhedspolitikkens rolle i forhold til andre politikområder.

For at downloade rapporten (pdf-format), klik her.