1. juni 2008

Efter Bush: Gulliver tilbage i lænker?

Hvor Europa i stadigt stigende grad ser stærke og bindende internationale institutioner som det 21. århundredes sikkerhedspolitiske løsning, vil USA også efter det forestående præsidentvalg betragte dem som en forhindring. Både Obama og McCain vil mere samarbejde og dialog - men i løse, omskiftelige og fleksible alliancer. Denne rapport forklarer hvorfor og fremsætter en række konkrete anbefalinger til hvordan både Europa og Danmark bør tackle de transatlantiske forskelle.

Hent rapporten her (pdf-format)