27. august 2013

FN-baseret intervention uden FN, Responsibility to protect (R2P) og baggrunden for en mulig intervention i Syrien

Dette baggrundspapir belyser diskussionen om suverænitet og ikke-intervention på den ene side, og så begrebet responsibility to protect på den anden side set i lyset af borgerkrigen i Syrien. Notatet kommer ikke med nogen anbefalinger i forhold til krigen, men informerer om to af de vigtige begreber, som en intervention bygger på.

Situationen i Syrien spidser til, og i det internationale samfund har der rejst sig en debat om intervention i Syrien. Dette gør, at to vigtige FN-begreber nu støder sammen. På den ene side har man det klassiske suverænitetsbegreb og på den anden side har vi det langt nyere responsibility to protect, ofte forkortet til R2P. Når man vil intervenere foretager man et klart valg imellem disse to begreber. I dag står Rusland på den ene side med ganske klare krav om en opretholdelse af suverænitetsbegrebet og ikke intervention, mens USA og en række andre vestlige stater argumenterer for intervention baseret på R2P-princippet.

En mulig intervention på grund af brug af gas mod civilbefolkningen, hviler således på en FN-tankegang, men kan få endog meget svært ved at få støtte i FN’s sikkerhedsråd.
I dette notat vil baggrunden for de to begreber suverænitet og R2P blive belyst. Notatet bygger på forskning ved og en række tidligere arbejder fra Center for Militære Studier. Notatet er ikke et juridisk responsum, men et historisk/politologisk notat, der belyser de politiske problemer.

Læs hele baggrundsnotatet her