15. maj 2023

Over-the-Horizon Counterterrorism

Krigen i Afghanistan, som vi kender den, er slut. Den sidste hektiske tilbagetrækning af amerikanske tropper fra Afghanistan i 2021 repræsenterede nemlig ikke kun enden på den konventionelle krig i landet, som har stået på siden 2001, men også et mere generelt skifte i den globale strategi for at bekæmpe terrorisme. I mere end 20 år kæmpede USA og NATO-styrker en omfangsrig krig mod Taliban og allierede terrorgrupper med henblik på at nedkæmpe den fysiske fjende og samtidig opbygge den afghanske stat til et niveau, hvor den selv kunne være ansvarlige for landets sikkerhed. Den nye CMS-rapport ”Over-the-horizon Counterterrorism - Implications of the new Western approach to counterterrorism” undersøger betydningen af den nye kontraterror-strategi, der før bestod af omfangsrige landoperationer, og som nu består af såkaldte ”over-the-horizon” (OTH) luftoperationer.

OTH som kontraterror-strategi
Gennem et fokus på de amerikansk- og fransk-ledede operationer i Afghanistan og Sahel analyseres det strategiske skifte i kontraterror, herunder de centrale drivers bag skiftet og potentialet for at det har en positiv impact.

Rapportens argument er, at OTH i sin essens er et politisk figenblad og resultatet af en nedprioritering. Hvor Vestens sikkerhedspolitiske agenda tidligere handlede om terrortruslen fra militant islamisme, fokuserer man nu i højere grad på udfordringer med Rusland, Kina og cyber.

Vurderingen er dog, at OTH som militærdoktrin vil fejle i at vinde kampen mod terrorgrupper på trods af et begrænset potentiale for at forhindre konkrete terrorangreb. Med et aftagende militært pres på terrorgrupper globalt risikerer man, at grupperne får plads og tid til at (gen)opbygge sig selv. Konklusion deles af den tidligere chef for CENTCOM, General McKenzie, der tidligere har advaret om, at hvis terrorgrupper efterlades ”unmonitored and unchecked, a resurgence of VEO [violent extremist organization] capabilities could manifest with new attacks on the United States and the homelands of our allies.”

Implikationer for Danmark
Mens det er førende vestlige militærmagter som USA og Frankrig, der er definerende for skiftet i doktrin og strategi, så er det en udvikling, som utvivlsomt vil have strategiske implikationer for mindre stater som Danmark, der typisk har indtaget en støttende rolle i den internationale kontraterrorindsats. Derfor er det også afgørende, at Danmark påbegynder en proces med at redefinere landets kontraterrorstrategi. En sådan strategi bør fokusere på at orientere Danmark mod nye samarbejdspartnere på kontraterror området og tilpasse landets kapaciteter til et nyt fremtidigt engagement.

Download rapporten "Over-the-Horizon Counterterrorism – Implications of the new Western approach to counterterrorism".

Download det tilhørende memo.

Emner