29. april 2021

Nye missiler, udhulede normer: Europæisk sikkerhed efter INF-traktatens ophør

USA valgte i 2019 at udtræde af INF-traktaten (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) med henvisning til gentagen russisk overtrædelse af traktatens forpligtelser. Hvilke konsekvenser kan INF-traktatens ophør i samspil med udviklingen af nye missilteknologier få for den strategiske stabilitet i det euro-atlantiske område? Den nye CMS-rapport “New Missiles, Eroding Norms – European Options after the Demise of the INF Treaty” analyserer samspillet mellem nye udviklinger inden for missilteknologi (den militære lave ende) på den ene side og det hensygnende våbenkontrolregime (den politisk-strategiske høje ende) på den anden side og diskuterer konsekvenserne for Europas sikkerhed på længere sigt. Rapporten er forfattet af Dominika Kunertova, seniorforsker ved Center for Security Studies, ETH Zürich.

Den stigende missiltrussel
Rapporten identificerer fem vigtige tendenser, som kan og fortsat vil påvirke den strategiske stabilitet: 1) missilsystemers større rækkevidde og øgede mobilitet; 2) hurtigere missiler med forbedret manøvredygtighed pga. militær udnyttelse af hypersonisk teknologi; 3) nye typer af atomvåben med nye egenskaber; 4) øgede investeringer i langdistanceluftforsvarssystemer; og 5) faldende priser på avancerede missilsystemer. Missilers øgede tilgængelighed, hastighed, manøvredygtighed samt deres kombinerende konventionelle og nukleare kapacitet forandrer de sikkerhedspolitiske koordinater og truer den strategiske stabilitet.

Den tiltagende stormagtskonkurrence
Kinas opstigning har givet anledning til nye, globale geopolitiske dynamikker. Hverken USA eller Rusland var interesserede i at bevare den bilaterale INF-traktat fra Den Kolde Krig, da den ikke kunne pålægge Kina begrænsninger. Europa er dermed ikke længere centrum for overvejelser om strategisk stabilitet i Washington, som i højere grad kigger mod Asien og Stillehavsregionen. Flere aktører, stadigt mere avancerede missilsystemer samt færre våbenkontrolaftaler og tillidsskabende foranstaltninger peger alt sammen i retning af øget ustabilitet.

Anbefalinger
På baggrund af analysen giver rapporten en række anbefalinger rettet mod det euro-atlantiske ekspertfællesskab til nye praksisser for våbenkontrol samt tillidsskabende foranstaltninger og skitserer forslag til, hvad danske myndigheder kan gøre for at understøtte den proces på europæisk niveau. Politisk handling er nødvendig for at sikre den strategiske stabilitet i Europa på længere sigt.

Læs alle anbefalinger i rapporten, som kan downloades her.

Læs de mest centrale pointer og anbefalinger fra rapporten i det tilhørende CMS Memo her.