19. september 2018

Navigating Changing Currents

Indsatser, der sigter mod at stabilisere Afrikas Horn ved at bekæmpe maritim kriminalitet, bør være mere fleksible og fokusere på flere typer kriminalitet i et større geografisk område, hvis indsatsen skal have en mærkbar effekt. Det er en af hovedpointerne i ny rapport udgivet i samarbejde mellem CMS og UNODC.

Kriminalitet trives både på land og til søs
Det er ikke kun pirateri og ulovlig fiskeri, der truer stabiliteten i regionen omkring Afrikas Horn. Indsatsen mod maritim kriminalitet har indtil nu overvejende haft et fokus på pirateri. Mens denne indsats har bidraget til en mærkant reduktion i antallet af piratangreb har det imidlertid også været medvirkende til, at visse kriminelle netværk har flyttet deres aktiviteter fra én type maritimkriminalitet til en anden. Således er pirateriet reduceret men det samme gælder ikke for maritim kriminalitet i mere bred forstand – herunder smugling af våben og heroin. Hvad angår stabilitet i regionen, er maritim kriminalitet medvirkende til, at kriminelle netværk og terrorgrupper på land kan vokse i styrke. Det ses eksempelvis ved, at nogle af de våben der smugles til Somalia via maritime ruter, ender i hænderne på grupper som Al-Shabaab.

Skiftende strømme skaber behov for ny kurs
Problemets komplekse og omskiftelige natur gør det nødvendigt for mange typer af aktører at samarbejde. Denne rapport kommer derfor med en række anbefalinger rettet mod individuelle bidragsydere og implementerende organisationer, samt anbefalinger, der kræver, at aktører handler i fællesskab. Rapporten vender fokus fremad og konkluderer, at et snævert fokus på pirateri i fremtiden ikke vil være tilstrækkeligt, og at en væsentlig ændring i indsatsen er nødvendig.
Som titlen antyder, søger rapporten at skabe et nyt udgangspunkt for fremtidige aktiviteter og indsatser mod maritim kriminalitet, således at det bliver lettere at navigere de skiftende strømme af maritim kriminalitet ud for Afrikas Horn.

Rapporten er blevet til i et samarbejde mellem CMS og United Nations Office of Drugs and Crime’s Global Maritime Crime Programme (UNODC GMCP) på opdrag fra den danske ambassade i Nairobi som et led i evalueringen af aktiviteter udført under det seneste Freds- og Stabiliseringsprogram (2015-2017) for Afrikas Horn.