8. juli 2016

NATO's missilforsvar - helt enkelt

Denne pjece beskriver kort, hvad NATO’s ballistiske missilforsvar (NATO BMD) er, hvad formålet med missilforsvaret er, og hvordan Danmark kan tænkes at indgå i det.

Baggrunden er de seneste tre NATO-topmøder op til og med Wales, herunder de udmeldinger, som såvel nuværende som tidligere regeringer er kommet med.

Pjecen beskæftiger sig endvidere med data om missilforsvar, med, hvad ballistiske missiler er, og med, hvilken trussel de kan tænkes at udgøre for Danmark og NATO. Endelig diskuteres det danske tilsagn om deltagelse i NATO’s ballistiske missilforsvar i geostrategisk sammenhæng, samt hvordan dansk deltagelse kan bidrage til den samlede alliancekapacitet.

I pjecen tages der ikke stilling til, om det er hensigtsmæssigt for Danmark – politisk, økonomisk og militært – at deltage i NATO’s ballistiske missilforsvar, ligesom pjecen heller ikke kommer med en anbefaling i den forbindelse.

Download pjecen her.