25. januar 2023

Militarisering af rummet - i et folkeretligt perspektiv

Rummet er blevet en integreret del af moderne krigsførelse. NATO udpegede i 2019 rummet som sit femte operationelle domæne. Baggrundspapiret ”Militarisering af rummet – i et folkeretligt perspektiv” drøfter spørgsmål vedrørende rumbaserede væbnede konflikter, den stigende militarisering af rummet samt hvordan folkeretten finder anvendelse inden for dette domæne. Baggrundspapiret er forfattet af professor ved CMS Kevin Jon Heller.

Krigsførelsens fremtid
I 2021 havde næsten 20 stater kapaciteten til at affyre objekter ud i rummet til militære formål. Selvom ingen stater endnu har angrebet en anden stats rumgenstand, betyder den stigende militarisering af rummet, at sådanne angreb praktisk talt er uundgåelige. Den igangværende væbnede konflikt mellem Rusland og Ukraine har vist, hvor vigtig rummet er strategisk og taktisk. Baggrundspapiret giver et kort overblik over rummets militære betydning og de gældende folkeretlige retskilder, der finder anvendelse på fjendtligheder i rummet. Ydermere fokuseres der på spørgsmål vedrørende reglerne om magtanvendelse mellem stater, begrænsninger i retten til selvforsvar, og hvorfor rumskrot gør det vanskeligt at vurdere proportionaliteten, når en stat vil angribe en rumgenstand.

Download baggrundspapiret ” Militarisering af rummet – i et folkeretligt perspektiv”.

Emner