8. december 2021

Militærteknologisk situationsforståelse - en ny strategisk udfordring i dansk forsvarspolitik

Den øgede stormagtskonkurrence udspiller sig blandt andet som en langsigtet konkurrence om udvikling af nye civile og militære teknologier, herunder disruptive teknologier og digitalisering af militære kapaciteter. For småstater som Danmark indbefatter den intensiverede militære teknologikonkurrence en øget risiko, da konkurrencen forøger værdien af at kunne orientere sig i den militærteknologiske udvikling med henblik på at kunne prioritere hvor, hvornår og hvordan man skal investere. Den nye CMS-rapport ”Militærteknologisk situationsforståelse: en ny strategisk udfordring i dansk forsvarspolitik” undersøger derfor, hvordan Danmark følger med i den militærteknologiske udvikling med henblik på at understøtte forsvarspolitisk beslutningstagning. Rapporten er forfattet af centerleder Henrik Breitenbauch (CMS) og videnskabelig assistent Jens Vesterlund Mathiesen (CMS), og er udgivet i samarbejde med DJØF Forlag.

En intensiveret militær teknologikonkurrence

Rapporten undersøger først, hvordan de internationale rammer for den militærteknologiske udvikling har udviklet sig i nyere tid. Her diskuteres de særlige betingelser, der gør sig gældende for småstater som Danmark, såvel som de forskellige tilgange, som stater kan anvende for at opnå viden om ny militær teknologi. Rapporten finder, at småstater i forvejen har svært ved at finde den rette balance mellem dybde og bredde i deres militære kapaciteter. Et forsvar, der er optimeret til internationale operationer, kræver et bredt udvalg af højkvalitetskapaciteter for at kunne levere bidrag internationalt, men samtidigt betyder det også mindre dybde i de givne kapaciteter. Dette forhold mellem dybde og bredde i dansk forsvarsplanlægning kompliceres yderligere af et gennemgående hensyn til højteknologisk kvalitet. Derfor afhænger en stats evne til at understøtte og prioritere forsvarets langsigtede udvikling i stigende grad af statens ’militærteknologiske situationsforståelse’.

Militærteknologisk situationsforståelse

Rapporten introducerer begrebet ’militærteknologisk situationsforståelse’ defineret som en stats evne til at opretholde en dækkende forståelse af den dynamiske, strategiske situation, som den internationale militærteknologiske udvikling udgør, med henblik på at understøtte beslutningstagere. Værdien af en god militærteknologisk situationsforståelse er bl.a. at skabe et bedre grundlag for beslutninger om anskaffelse af nye militære kapaciteter.

Dansk forsvarspolitik og militærteknologisk situationsforståelse

Rapporten undersøger i forlængelse heraf, hvordan Danmark følger med i den militærteknologiske udvikling, og hvordan denne viden anvendes i dansk kapacitetsplanlægning. Den beskriver udviklingen af den danske tilgang til militærteknologisk situationsforståelse som et samspil mellem anskaffelses- og F&U-politik, kortlægger de centrale aktører i det danske militære F&U-netværk og beskriver, hvilke processer og funktioner, der giver disse aktører en løbende forståelse af den nyeste militærteknologi. Rapporten peger i den forbindelse på, at en række tidligere reformer i materielanskaffelsespolitikken har begrænset Danmarks evne til at følge med i den militærteknologiske udvikling. På den baggrund identificerer rapportens analyse en række potentialer, der kan bidrage til at videreudvikle den danske militærteknologiske situationsforståelse i forbindelse med et kommende forsvarsforlig. Det drejer sig blandt andet om at videreudbygge det militære forsknings- og udviklingsnetværk samt at udvikle en dansk militær innovationspolitik.