29. august 2013

Megatrends i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik

Det er vores forestillinger om fremtiden, der former vores sikkerheds- og forsvarspolitik i dag. Danmark diskuterer således anskaffelsen af nye kampfly. F-16 blev købt til at forsvare Danmark mod Warszawa-pagten i 1975. Da havde ingen forudset, at den kolde krig ville slutte 25 år senere, og at flyene ville være i luften over Libyen i 2011. De beslutninger, som vi tager i dag, er således rettet mod fremtiden, og vores scenarier om fremtiden er afgørende for disse beslutninger.

Studiet af megatrends hviler på brugen af videnskabelige metoder, ikke til at forudse fremtiden, men til at opbygge scenarier. Scenarier er således bud på fremtiden, der giver beslutningstagere mulighed for at danne sig et overblik over de handlemuligheder, de har, og til dels de konsekvenser, deres handlinger får.

Først og fremmest kræver studiet af megatrends en dialog mellem forskernes fremskrivninger og praktikernes erfaring med de problemer, som de står overfor i dag og ønsker løst i fremtiden.

Denne dialog startede Center for Militære Studier med en konference om megatrends den 23. maj 2013 på Københavns Universitet. Denne publikation præsenterer oplæggene fra konferencen i beskåret form.

Du kan downloade publikationen her.