17. juni 2015

Maritim sikkerhed i Arktis

Maritime Security Operations (MSO) – på dansk maritime sikkerhedsoperationer – er en væsentlig del af det globale opgavespektrum for moderne flådestyrker i fredstid. Disse operationer har stor betydning for den danske flåde, som er aktiv lokalt, regionalt og globalt. I disse år er der i særdeleshed fokus på Søværnets opgaver i Nordatlanten og Arktis, hvor Danmark i kraft af rigsfællesskabet er medansvarlig for opretholdelse af maritim sikkerhed.

CMS-rapporten ”Forsvaret i Arktis” fra 2012 konkluderer, at Forsvarets fremtidige opgaver i Arktis mest sandsynligt vil være knyttet til et såkaldt kystvagtscenarie fremfor scenarier præget af krise eller konflikt. Denne rapport bygger videre på den konklusion ved at beskrive, hvad kystvagtscenariet betyder for flådens aktivitet i Nordatlanten.

Ofte indebærer MSO – som den danske flåde rutinemæssigt udfører i Arktis – en større eller mindre grad af magtanvendelse for at udøve dansk myndighed. Rapportens argument er, at magtanvendelsen i løsningen af disse opgaver kan risikere at eskalere uhensigtsmæssigt.

Download rapporten her.