16. december 2022

Klimatisering af sikkerhedspolitik

Hvilken betydning har den politiske debat om klimaforandringerne haft for sikkerhedspolitikken? Den nye CMS-rapport “Climatising Security Policy - A Panorama and Implications for Denmark” undersøger, hvordan Danmark i stigende grad skal navigere i et internationalt landskab, hvor sikkerhedspolitik klimatiseres. Med udgangspunkt i en kortlægning af de forskellige globale, regionale og nationale tendenser med hensyn til den sikkerhedspolitiske håndtering af klimaforandringerne giver rapporten en række fremadskuende forslag til handlemuligheder for Danmarks sikkerhedspolitiske planlægning og klimatisering af sikkerhedspolitikken. Rapporten er forfattet af seniorforsker Maria Mälksoo (CMS) og militæranalytiker Jens Wenzel Kristoffersen (CMS) og er udgivet i samarbejde med DJØF Forlag.

Klimaforandringernes påvirkning af sikkerhedspolitik
En fundamental udfordring for traditionelle sikkerhedspolitiske aktører er at undgå klimaforandringernes påvirkning af deres sikkerhed, deres strategiske omgivelser og deres operative effektivitet. Klimaforandringerne er dermed blevet en ny rammesættende faktor for nationale og internationale sikkerhedspolitiske aktører, som indebærer mange udfordringer, men også muligheder for at gentænke mangler og flaskehalse i nuværende sikkerhedspolitikker, praksisser og indbyrdes relationer. Rapporten viser, at selv om mange aktører proklamerer sig som førende med hensyn til at adressere klimaforandringerne sikkerhedspolitisk, varierer aktørernes politikker og praksisser i betydelig grad med hensyn til omfang, hvor konkrete de her, og hvordan de relaterer sig til aktørernes selvpositionering i et bredere klimapolitisk perspektiv. 

Implikationer for Danmark
Rapporten peger på en række handlemuligheder for Danmarks sikkerhedspolitiske planlægning og klimatisering af sikkerhedspolitikken. Danmarks kandidatur til FN’s Sikkerhedsråd i 2025-26 udgør en enestående mulighed for at fremme en global klimatisk sikkerhedsdagsorden. Strategisk og operativt vil den arktiske region fortsat være det danske klima-sikkerhedspolitiske omdrejningspunkt. I lyset af den voksende stormagtskonkurrence i Arktis, som er afledt af klimaforandringerne, står Kongeriget Danmark overfor at skulle balancere en række hensyn i forbindelse med den stigende oprustning i regionen. Mod syd vil klimaforandringerne fortsætte med at påvirke Danmarks operative prioriteter i samarbejde med værtslande og andre internationale organisationer (særligt NATO), samtidig med at de udgør en vigtig rammesættende faktor for fremtidige migrationspres.

Download rapporten "Climatising Security Policy - A Panorama and Implications for Denmark."

Emner