12. februar 2021

Hvor højt? Fremtiden for europæisk maritim militærmagt og udfordringen fra stigende kapacitetstærskler

I en tid med øget stormagtsrivalisering og nye europæiske sikkerhedsudfordringer bliver evnen til at udøve maritim militærmagt stadig mere relevant. Den nye CMS Rapport ”How High? The Future of European Naval Power and the High-End Challenge” giver en fremadskuende analyse af europæisk maritim magt, som identificerer centrale udfordringer for fremtidens europæiske flådestyrker og formulerer en række anbefalinger om, hvordan disse udfordringer kan adresseres af større og mindre flåder. Rapporten er forfattet af Jeremy Stöhs, deputy director ved Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies, og tilknyttet Institute for Security Policy på Kiel Universitet.

Udfordringer på efterspørgselssiden

Stormagters investeringer i avancerede militære kapaciteter betyder, at europæiske flåder står over for en række udfordringer på efterspørgselssiden: 1) Den hurtige udvikling i missil- og sensorteknologi samt udbredelsen af langdistance-præcisionsmissiler gør militære enheder (herunder skibe) sårbare, 2) Udviklingen og anvendelsen af nye, disruptive teknologier, herunder kunstig intelligens (AI) og mere autonome våbensystemer har stort potentiale på det maritime område, men finansielle, teknologiske, konceptuelle og etiske hensyn står i vejen for, at europæiske flåder kan holde trit med denne udvikling, 3) Behovet for at være forberedt på at føre højintensiv krig på tværs af de fulde operationsspektrum lægger pres på bl.a. kommando- og kontrolprocedurer og understreger behovet for interoperabilitet og kapacitetsintegration.

Udfordringer på udbudssiden

Europæiske flåder står også over for en række udfordringer på udbudssiden, der kan henføres til eksisterende problemfelter, men som yderligere forstærkes af det strategiske miljø og det øgede fokus på avancerede militære kapaciteter: 1) For især små flåder vil det være en finansiel udfordring at finde en passende balance mellem investeringer i kapaciteter til højintensive og til lavintensive operationer, 2) balancen mellem en troværdig flådetilværelse hjemme og projektion af maritim magt ude er blevet vanskeligere at opretholde, mens risikoen ved at vælge den forkerte prioritering er vokset, 3) manglen på veluddannet og specialiseret personel vil være en stigende udfordring i takt med, at flådestyrker vokser og bliver mere avancerede.

Anbefalinger

På baggrund af analysen giver rapporten en række anbefalinger til, hvordan større og mindre flåder kan adressere disse udfordringer. Europæiske regeringer bør bl.a. planlægge efter mere avancerede kapacitetsprofiler, der er tæt koordinerede med USA’s og NATO’s forsvarspolitikker og –strategier. Imod stærke konkurrenter bør europæiske flåder – især de mindre – forfølge en kombination af symmetriske og asymmetriske strategier for at lukke eksisterende kapacitetshuller. Internationalt samarbejde er et centralt kriterie for fremtidens flådemodernisering i Europa.

Læs alle anbefalinger i rapporten, som kan downloades her.

CMS Memoet “Hvor højt? Fremtiden for europæisk maritim militærmagt og udfordringen fra stigende kapacitetstærskler” indeholder de mest centrale pointer og anbefalinger fra rapporten. Det kan downloades her.