4. december 2020

CMS Notat: Forværringen af det kinesisk-amerikanske forhold: en strategisk udfordring for Danmark

Forholdet mellem Kina og USA er blevet kraftigt forværret i løbet af 2020. Forværringen har manifesteret sig i handelskrigsaktiviteter, i teknologirivaliseringer fokuseret på Huawei-sagen, i innovations- og vidensrivaliseringer om AI, kvantecomputere, andet dual-use teknologi og i militær-strategiske rivaliseringer om ny våbenteknologi såvel som rettigheder i det Sydkinesiske Hav. Tilsvarende har coronapandemien været en kampplads for gensidige anklager.

Det nye notat ”Forværringen af det kinesisk-amerikanske forhold: en strategisk udfordring for Danmark” tager udgangspunkt i en blandt forskere fælles bekymring for, hvilke strategiske konsekvenser det forværrede forhold mellem Kina og USA kan få for Danmark. Notatet indeholder en beskrivelse af situationens udvikling, en kortfattet vurdering af de globale konsekvenser, og en diskussion af implikationer for det danske handlerum og af pejlemærker for danske beslutningstagere.

Notatet er udarbejdet af medlemmer af Strategisk Refleksionsforum Kina (SRK), der er etableret af Center for Militære Studier med støtte fra ThinkChina.dk. I SRK deltager danske forskere med særligt kendskab til Kina eller til udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold. SRK har til formål at være et forum for refleksion om Kinas strategiske betydning i den globale politik.

Læs notatet her.