29. januar 2012

Forsvaret i Arktis - Suverænitet, samarbejde og sikkerhed

Udviklingen i Arktis vil stille krav til mere overvågning, samarbejde og koordination i området, hvis Kongeriget Danmark skal kunne varetage sine internationale forpligtelser og sikre Kongerigets suverænitet og sikkerhed i området.

Udviklingen i Arktis vil blive formet af den teknologiske udvikling, klimaudviklingen, udvindingen af naturressourcer, den globale økonomi og den globale magtbalance. Disse forhold kan forme den civile og statslige aktivitet i Arktis frem mod 2025 og forme kravene til forsvarets opgaveløsning på tre forskellige måder.

I kystvagtsscenariet vil der være et behov for at kunne skabe tyngde i tid og rum for at kunne varetage de ekstra kystvagtsopgaver, som følger af øget civil aktivitet i området.

I krisestyringsscenariet skal forsvaret, ud over at udføre kystvagtsopgaver, kunne håndhæve Kongerigets suverænitet og styre og imødegå kriser, som følger af øget konkurrence mellem staterne i området.

I konfrontationsscenariet forudsættes det, at en global strid mellem Kina og USA igen gør Arktis til et geostrategisk konfrontationsområde, hvor Danmark skal kunne yde et troværdigt bidrag til en NATO-indsats i området.

Læs hele publikationen 'Forsvaret i Arktis - Suverænitet, samarbejde og sikkerhed' i pdf-format