20. april 2021

Forsvar og klimaforandringer – udfordringer og muligheder for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik

Baggrundspapiret ”Forsvar og klimaforandringer – udfordringer og muligheder for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik” beskriver klimaforandringerne, og hvordan de påvirker betingelserne for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. På den baggrund giver baggrundspapiret et bud på, hvordan Forsvaret kan indtænke klimaforandringernes stigende betydning på hhv. det operative, det materielmæssige og det etablissementsmæssige område som forberedelse til de kommende forsvarsforligsforhandlinger.

Klimaforandringer og kommende forsvarsforlig

Klimaforandringerne er en uomgængelig del af den politiske dagsorden. Det gælder også for det forsvars- og sikkerhedspolitiske område, hvor klimaforandringerne vil sætte rammerne for de næste mange forsvarsforlig. Dette baggrundspapir giver bl.a. en række bud på, hvordan Forsvaret i højere grad kan klimafremtidssikres på både det operative og driftsmæssige område samt materielområdet. I et langsigtet udviklingsperspektiv bør Forsvaret se på, hvordan klimaforandringerne kan tænkes at påvirke de fremtidige operationsscenarier, og hvordan Forsvaret bedst indretter sig herpå.

Klimaforandringernes udfordringer og muligheder

Baggrundpapiret identificerer afslutningsvist en række udfordringer og muligheder i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik som følge af klimaforandringerne. Det foreslås bl.a. at nedsætte en klimasikkerhedskommission, som kan afdække de forsvars- og sikkerhedspolitiske aspekter på området, samt at der udarbejdes en klimaforandringsstrategi på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område for Danmark og rigsfællesskabet. Baggrundspapiret påpeger også vigtigheden af at afsøge mulighederne for, hvordan klimaforandringerne kan være en katalysator for et fredeligere samarbejde i såvel Arktis som andre dele af verden, hvor danske styrker opererer.

Baggrundspapiret er forfattet af Jens Wenzel Kristoffersen, militæranalytiker ved Center for Militære Studier.

Læs hele baggrundspapiret her.