30. april 2014

Folkeretten og modreaktioner i cyberspace

Cyberspace udfordrer alle stater, der effektivt og lovligt ønsker at imødegå skadevoldende cyberaktiviteter udgående fra andre staters territorium, uden kendskab til bagmændenes identitet eller motiver. Denne rapport er den seneste i en række analyser om cyberdomænet og beredskabet udarbejdet af Center for Militære Studier. Formålet med rapporten er at give en fyldestgørende redegørelse for de beføjelser, som folkeretten giver en stat som Danmark, når denne gøres til genstand for cyberangreb fra udlandet. Rapporten diskuterer bl.a., i hvilke situationer Danmark bør agere på andre staters netværk for at stoppe et cyberangreb. På baggrund af rapportens konklusioner præsenteres følgende fire anbefalinger:

  1. Danmark bør arbejde for, at stater lever op til deres folkeretlige forpligtelse til at standse de skadevoldende cyberaktiviteter, der udgår fra deres territorier.
  2. De relevante danske myndigheder bør udarbejde klare retningslinjer for, hvorledes man fra dansk side håndterer de situationer, hvor Danmark gøres til genstand for større cyberangreb fra udlandet.
  3. De danske politikere bør overveje, hvor voldsomme cyberangreb, vi fra dansk side er parate til at acceptere inden de relevante danske myndigheder påbegynder cyberangreb, der krænker andre staters suverænitet.
  4. Eventuelle danske modreaktioner mod skadevoldende cyberaktiviteter bør så vidt muligt have samme karakter som de pågældende aktiviteter.

Klik her for at downloade rapporten i PDF-format.