31. maj 2023

Folkeretten og dødbringende autonome våbensystemer

Den accelererede innovation på området for kunstig intelligens (AI) kombineret med et stadig større potentiale for militær anvendelse gør det sandsynligt, at AI vil spille en fremtrædende rolle i fremtidens krigsførelse. I modsætning til sine kerneallierede har Danmark stort set været tavs med hensyn til spørgsmålet om autonome våbensystemer og har ikke fremlagt en politisk strategi om den fremtidige implementering og anvendelse af sådanne systemer. Tiden er derfor inde til, at danske beslutningstagere undersøger de muligheder, AI giver det danske forsvar, efterhånden som teknologien – og især dens militære anvendelse – bliver mere central i diskussioner om fremtidens krig.  Denne CMS-rapport ”International Humanitarian Law and Lethal Autonomous Weapon Systems” har til formål at analysere de juridiske udfordringer for danske beslutningstagere inden for anskaffelse af dødbringende autonome våbensystemer. Rapporten er forfattet af Lena Trabucco (CMS) og er udgivet i samarbejde med DJØF Forlag.

To juridiske spørgsmål
Rapporten argumenterer for, at danske beslutningstagere bør overveje to juridiske spørgsmål. Det første er forholdet mellem autonome våbensystemers teknologi og kravene i den humanitære folkeret. Analysen gennemgår tre centrale kendetegn ved dødbringende autonome våbensystemers teknologi – AI-gennemsigtighed, maskinforudsigelighed og algoritmisk bias – og undersøger, hvordan de udfordrer den humanitære folkerets principper om distinktion, proportionalitet og forsigtighed.

Det andet juridiske spørgsmål er, hvordan ansvar kan opdeles mellem og henføres til flere aktører på tværs af våbensystemets livscyklus, herunder overvejelser med direkte relevans for beslutningstagere involveret i anskaffelse. Dette afsnit beskriver de folkeretlige rammer for ansvar, herunder statsansvar, individuelt strafferetligt ansvar og virksomhedsansvar, og kommer ind på virksomheders risiko for at blive mål for strategiske retssager som en potentiel hindring for forsvarssamarbejde og efterfølgende anskaffelse.

Anbefalinger 
Rapporten kommer med fem konkrete anbefalinger, der kan bidrage til at informere fremtidige drøftelser og planlægning, hvis og når Danmark beslutter at anskaffe dødbringende autonome våbensystemer. Anbefalingerne er således;
- Formulere politik.
- Tilskynde til koordinering mellem myndigheder.
- Omstrukturere TEVV-anskaffelse.
- Tilskynde til fælles anskaffelse af og samarbejde om dødbringende autonome våbensystemer gennem projektudvikling.
- Afbøde risikoen for strategiske retssager.

Download rapporten her.

Emner