21. december 2018

Engagement og afskærmning - Strategiske pejlemærker for Europas syddagsorden

Europa bør anlægge en mere klart strategisk, fælleseuropæisk tilgang til syddagsordenen, da udfordringerne fra Europas naboregioner til syd og sydøst, sandsynligvis kun vil blive større i fremtiden. Det er en af hovedpointerne i en ny rapport udgivet af centerleder Henrik Ø. Breitenbauch og ph.d.-studerende Niels Byrjalsen samt Laura H. Schousboe.

Syddagsordenen udfordrer Europa
Uregulerede migrationsstrømme, international terrorisme samt politisk og social ustabilitet, præger mange svage stater syd for Europa, og har allerede haft negative konsekvenser for sikkerheden i Europa. De europæiske stater og institutioner har de seneste par år igangsat en række politiske initiativer til håndtering af syddagsordenen, men der er behov for en samlende strategisk tilgang fremadrettet.

To strategiske pejlemærker
Til håndtering af syddagsordenen anbefaler rapporten to strategiske pejlemærker: engagement og afskærmning. Hvor engagement tilsiger, at vægten lægges på landene syd for Europa for dér at håndtere problemerne, og skabe sikre og legitime institutioner samt imødegå lokale udfordringer, tilsiger afskærmning omvendt, at Europa prioriterer initiativer i sine egne grænseregioner mod syd.

Både engagement og afskærmning er idealtypiske pejlemærker, hvorfor den endelige strategi vil være en kombination af begge. Dog er det vigtigt at have for øje, når den rette balancering imellem de to tilgange skal findes og hvis kursen skal justeres.

Danmark bør arbejde for en fælleseuropæisk strategi
Da udfordringerne fra syddagsordenen er fundamentale for Europa, er de det også for Danmark, hvorfor Danmark aktivt bør søge at dagsordensætte spørgsmålet i EU og over for de store europæiske lande, og arbejde for en fælleseuropæisk strategi.