3. februar 2023

Den udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis og Nordatlanten

Den arktiske regions betydning er kraftigt stigende både globalt og i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Med regionens øgede betydning følger en række udfordringer for Kongeriget Danmark – nu og i fremtiden. Udfordringerne, som udspringer af både stormagtskonkurrence og klimaforandringer, understreger forsvarets rolle i Grønland, på Færøerne og i Arktispolitik. Den nye CMS-rapport ”Den udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis og Nordatlanten - Mellem konflikt og samarbejde frem mod 2035” analyserer, hvilke sikkerhedspolitiske dimensioner, som vil være centrale for de kommende 10-15 års udvikling mod nord, og hvad det betyder for Kongeriget Danmark. Rapporten er forfattet af centerleder Kristian Søby Kristensen og ph.d.-studerende (fhv. videnskabelig assistent) Lin A. Mortensgaard og er udgivet i samarbejde med DJØF-Forlag.

Fem aktuelle dagsordener
Arktispolitik befinder sig i et paradoks mellem både samarbejdende og konfliktskabende faktorer. Rapporten identificerer fem aktuelle dagsordener, som tilsammen indkredser, hvad der er på spil i Arktis og giver et øjebliksbillede af den regionale politiske situation: 1) spørgsmålet om, hvem der er legitime aktører i arktisk (sikkerheds)politik, 2) stormagtskonkurrence, 3) den regionale institutionelle udvikling, 4) krisestyring og tillidsskabelse og 5) politiske samarbejdsincitamenter. Disse fem dagsordener er med til at sætte rammen om udenrigs- og sikkerhedspolitik i Arktis og Nordatlanten.

Tre dimensioner af arktisk sikkerhed 
På baggrund af de fem aktuelle dagsordener skelner rapporten mellem tre sikkerhedspolitiske dimensioner, militær sikkerhed, økonomisk sikkerhed og samfundssikkerhed, som er til stede i Arktis samtidig, ikke er gensidigt udelukkende, og som betoner forskellige roller for forsvaret i regionen. De tre dimensioner påvirkes i forskellig grad og på forskellige måde af to hoveddrivere i international og arktisk politik, hhv. stormagtskonkurrence og klimaforandringer. Rapporten giver afslutningsvis et bud på udviklingen i de tre dimensioner frem mod 2035, og hvilke implikationer det vil have for Kongeriget Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik. Rapporten er udarbejdet før Ruslands invasion af Ukraine d. 24. februar 2022.

Download rapporten ”Den udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis og Nordatlanten - Mellem konflikt og samarbejde frem mod 2035.”

Download det tilhørende CMS-memo.

Emner