29. maj 2020

Den globale kamp mod terror

Baggrundspapiret ”Den globale kamp mod terror” undersøger udviklingen og identificerer skiftene i den globale kamp mod terror siden 2001. Afslutningsvist fremhæver baggrundspapiret, hvilke udfordringer og dilemmaer udviklingen medfører for Europa og Danmark.

En vedvarende trussel

På trods af Islamisk Stats tab af territorium i Mellemøsten udgør den islamiske terrorbølge stadig en stor trussel. Islamiske terrororganisationers nye fokus på at skabe transnationale terrornetværk medfører generelle ændringer i deres overordnede handlemønstre, både mht. hvilke mål, der skal angribes og deres indbyrdes samarbejde og aktiviteter.

Trump-doktrinen

Som noget nyt, fastslår USA’s seneste nationale sikkerhedsstrategi fra 2017, at terror er en vedvarende trussel.  Doktrinen bygger på de centrale elementer: isolering, neutralisering og inddæmning. USA leder stadig den globale kamp mod terror, men med en tiltagende tilbagetrukken rolle, hvor byrderne skubbes over på allierede og partneres skuldre, og ansvaret primært bliver forankret lokalt.

Udfordringer for Europa og Danmark

Baggrundpapiret identificerer tre udfordringer for Europa. 1. Terrorgruppernes fokus på at ramme den sociale sammenhængskraft i Europa. 2. Terrorgruppernes uformelige og fleksible organisering.  3. Digital krypteret kommunikation og kryptovaluta.

Danmarks er derudover udfordret af radikaliseret hjemvendte fremmedkrigere og deltagelsen i internationale interventioner bliver vanskeliggjort af manglen på en fælles forståelse af, hvordan varig stabilitet opnås.

Baggrundspapiret er forfattet af Torben Toftgaard Engen, militæranalytiker ved Center for Militære Studier.

Læs hele baggrundspapiret her.