21. november 2023

Danmark i EU: Muligheder og udfordringer efter forsvarsforbeholdet

Den 1. juni 2022 stemte danskerne for at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet, hvilket resulterede i en fuld dansk tilslutning til EU’s fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) fra juli 2022. CMS-baggrundspapiret ”Danmark i EU - muligheder og udfordringer efter forsvarsforbeholdet” giver et indblik i EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik samt de muligheder og udfordringer dansk deltagelse giver. Baggrundspapiret er forfattet af forskningsassistent Olivia Viktoria Jensen Levinsen og postdoc Clemens Binder.

Danmark i EU efter afskaffelsen af forsvarsforbeholdet
Danmark kan nu deltage fuldt i EU-initiativer som den Europæiske Fredsfacilitet (EPF), Den Europæiske Forsvarsfond (EDF) og Det Permanente Strukturerede Samarbejde (PESCO) foruden de militære fora i EU. Dette baggrundspapir gennemgår det strategiske grundlag for FSFP, beskriver de politiske beslutningsprocesser i udformningen af politikken samt kortlægger finansieringsinstrumenter og agenturer i EU. På den baggrund gives et overblik over de udfordringer og muligheder, som Danmark og EU står overfor i lyset af den skærpede sikkerhedssituation i Europa samt fuld dansk deltagelse i FSFP.  Slutteligt opridser baggrundspapiret centrale fokuspunkter ifm. dansk deltagelse i FSFP fremover.

Download baggrundspapiret "Danmark i EU: muligheder og udfordringer efter forsvarsforbeholdet" her.

Emner