16. januar 2016

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2016

Hvordan bekæmpes IS? Hvem er de vigtigste danske samarbejdspartnere og allierede? Hvilke trusler står Danmark overfor, og hvordan rangeres de? Hvad vil blive prioriteret, når den forventede beslutning om indkøb af nyt kampfly træffes? Og hvordan vurderes ambassadør Peter Taksøe-Jensens granskning af dansk udenrigspolitik?

Disse spørgsmål - og mange flere - har Center for Militære Studier stillet de personer, som former, forstår og fortæller om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Resultatet af dette ekspertsurvey er samlet i rapporten "Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2016", der tager pulsen på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik ved indgangen til 2016. Surveyet er foretaget fra d. 5. oktober til d. 2. november 2015 blandt godt 400 personer udvalgt på baggrund af deres særlige viden, indsigt og erfaring på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. De adspurgte inkluderer ansatte i centraladministrationen, ansatte i forsvaret, politikere, forskere, meningsdannere og erhvervslivet. 

Formålet med det sikkerhedspolitiske barometer er at skabe en faktuel basis for en fremadrettet diskussion om mål og midler i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det er tredje år, CMS udgiver sit sikkerhedspolitiske barometer, hvilket betyder, at vi efterhånden kan undersøge udviklinger over tid i respondenternes holdninger til dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Download "Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2016" her.