20. december 2021

CMS Notat: NATO-optioner for Danmark – Et fjerde ”C” og byrdedeling

Danmark er udsat for kritik i NATO, da Danmark hverken lever op til NATO’s 2-pct.-målsætning eller implementerer NATO’s styrkemål. Det udfordrer Danmarks status som kerneallieret. Hvordan kan Danmark kompensere for de manglende danske bidrag til NATO’s byrdedeling og dermed potentielt afbøde dele af kritikken af Danmark?

Forsvarsanalytiker Lise Wiederholt Christensen giver et bud på, hvordan Danmark kan bringe sin politiske kompetence i spil i NATO gennem konkrete kompensationsstrategier i det nye CMS-notat: ”NATO-optioner for Danmark – Et fjerde ”C” og byrdedeling”.

Download notatet her.