9. marts 2021

CMS Notat: Danmarks kandidatur til FN's Sikkerhedsråd - prioriteter

Den danske regering annoncerer i dag, at Danmark er kandidat til en ikke-permanent plads i FN’s Sikkerhedsråd i 2025-26. Det sker i en tid, hvor det udenrigs- og sikkerhedspolitiske landskab er under stærk forandring og det regelbaserede internationale samarbejde er udfordret.  Hvilke prioriteter bør det danske kandidatur have i FN og i forhold til FN’s Sikkerhedsråd? 

Læs centerleder Henrik Breitenbauchs indspil til drøftelsen heraf i det nye CMS Notat: ”Danmarks kandidatur til FN’s sikkerhedsråd: prioriteter”.

Notatet er udarbejdet som oplæg til en rundbordssamtale med stats-, udenrigs- og forsvarsministrene den 9. marts 2021 i anledning af Danmarks kandidatur til FN’s Sikkerhedsråd.