21. februar 2014

Kontrol af konventionelle våben i Europa

CMS har udfærdiget en rapport omkring regimet om kontrol af konventionelle våben i Europa som led i myndighedsbetjeningen af Forsvarsministeriet.

Rapporten indeholder først en historisk gennemgang af tilblivelsen og udviklingen af Traktat om Konventionelle Væbnede Styrker i Europa (CFE). Denne del beskriver udviklingen fra tilblivelsen af traktaten mellem de to blokke under den kolde krig og den historiske udvikling frem til 2007, hvor Rusland valgte at suspendere sin deltagelse i traktaten.

Dernæst giver rapporten et indblik i Ruslands position fra 2007 og frem til begyndelsen af 2014. På baggrund af dette fremkommer rapporten med en vurdering af muligheder for fremskridt i den nuværende fastlåste situation baseret på blandt andet ekspertanalyser og kvalitativt interview i Moskva.

Klik for at downloade rapporten i PDF-format.