10. august 2023

Amerikansk forsvars- og sikkerhedspolitik i forandring

Amerikansk forsvars- og sikkerhedspolitik er i forandring, og stormagtskonkurrencen med Kina og delvist Rusland er i dag det altoverskyggende fokus, der sætter rammerne for Biden-administrationens forsvars- og sikkerhedspolitiske linje. CMS-rapporten "Amerikansk forsvars- og sikkerhedspolitik i forandring: Afskrækkelse, alliancefællesskaber og teknologisk dominans i en ny sikkerhedspolitisk æra" undersøger, hvordan Biden-administrationen forvalter dette skifte både strategisk og i praksis, og hvordan det kommer til udtryk i den transatlantiske relation.

Forandring inden for tre dimensioner

USA er Danmarks tætteste allierede, og NATO er den vigtigste multilaterale ramme for Danmark. Det betyder, at når der sker forandringer inden for amerikansk forsvars- og sikkerhedspolitik og NATO-rammen, påvirker det de grundlæggende rammebetingelser for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Rapporten peger på, at særligt tre dimensioner i amerikansk forsvars- og sikkerhedspolitik er i forandring hhv: 1) afskrækkelsespolitik, 2) alliance- og partnerskabspolitik og 3) teknologipolitik. Rapporten analyserer, hvordan disse tre forsvars- og sikkerhedspolitiske komponenters forandring påvirker den transatlantiske relation, der er forankret i NATO-rammen, herunder hvilke muligheder og udfordringer der er forbundet med det amerikanske strategiske fokusskifte.

Implikationer for Danmark

På baggrund af analysen konkluderer rapporten, at Danmark i de kommende år skal finde sine ben i en ny relation til USA. Rapporten anbefaler overordnet, at der fra dansk side tænkes strategisk inden for de tre nøglekomponenter i amerikansk forsvars- og sikkerhedspolitik, som er i forandring. Ved at strukturere sin politiske linje i forhold til disse komponenter har Danmark mulighed for at prioritere sine ressourcer, så de målrettes disse interesser. Konkret anbefaler rapporten, at Danmark på flere områder kan indtage en rolle som brobygger til at få implementeret centrale amerikanske prioriteter i en transatlantisk ramme. 

Download rapporten "Amerikansk forsvars- og sikkerhedspolitik i forandring".

Download det tilhørende memo.

Emner