17. februar 2014

Hvad kan forsvaret bruge ubemandede fly til?

Center for Militære Studier har udarbejdet en ny rapport som en del af centrets forskningsbaserede myndighedsbetjening for partierne bag Forsvarsforliget 2013-2017. Rapporten undersøger de forsvarspolitiske overvejelser en eventuel dansk anskaffelse af større ubemandede systemer kræver. Det konkluderes i rapporten, at ubemandede systemer, primært som overvågningsplatform, kan styrke forsvarets opgaveløsning – i Danmark og i Grønland. Samtidig noterer rapporten, at ubemandede systemers anvendelse er begrænset, og at både anskaffelse og drift medfører risici og omkostninger. Derfor bør yderligere investering i ubemandede fly være forankret i en samlet vision for det danske forsvars fremtidige indretning.

Se rapporten og læs mere her