21. marts 2024

CMS-forsker hjælper NATO med at blive klogere på sydlige naboer

SIKKERHED

NATO vil revurdere alliancens aktiviteter syd for medlemslandene. Nu er 11 udvalgte eksperter klar med en rapport, der leverer en analyse af situationen og mulige løsninger i blandt andet Nordafrika og Mellemøsten. Blandt eksperterne er Katja Lindskov Jacobsen fra Center for Militære Studier.

Katja Lindskov Jacobsen (øverst til højre) og andre udvalgte eksperter præsenterede onsdag en ny rapport om NATOs sydlige naboer for generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: NATO
Katja Lindskov Jacobsen (øverst til højre) og andre udvalgte eksperter præsenterede onsdag en ny rapport om NATOs sydlige naboer for generalsekretær Jens Stoltenberg.

I oktober sidste år blev NATOs medlemslande enige om, at alliancens engagement mod syd, særligt med fokus på Nordafrika og Mellemøsten, trænger til at blive støvet af. Erkendelsen skal blandt andet ses i lyset af, at Kina og Rusland i de senere år har øget deres tilstedeværelse markant i landene syd for NATOs territorium.

”Mange af alliancens medlemslande har længe set en række udfordringer mod syd, herunder terrorisme og irregulær migration, som på forskellig vis udfordrer NATOs og medlemslandes sikkerhed,” siger Katja Lindskov Jacobsen, lektor ved Institut for Statskundskab og seniorforsker ved Center for Militære Studier.

”I tillæg til de udfordringer kommer så den udfordring, som Ruslands voksende engagementer i Afrika og Mellemøsten repræsenterer. Der er altså i stigende grad også geopolitiske dynamikker, som tvinger NATOs blik i denne retning,” fortsætter hun.

For mig har dette arbejde været en helt unik og enestående mulighed for at bringe min viden og ekspertise i spil i forbindelse med en vigtig NATO-proces. Samtidig har jeg lært virkelig meget af at være en del af ekspertgruppen.

Katja Lindskov Jacobsen, seniorforsker på Center for Militære Studier

Et lærerigt samarbejde

Sammen med 10 andre eksperter er Katja Lindskov Jacobsen udvalgt af NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg til at kortlægge situationen i Mellemøsten og Nordafrika – og ikke mindst komme med anbefalinger, der kan bidrage til at anvise vejen frem for militæralliancen.

I rapporten, som blot er den anden af sin slags i NATOs 75 år lange historie, har Katja Lindskov Jacobsen bidraget med ekspertviden om maritime trusler, Ruslands engagement og andre emner inden for hendes forskningsfelt. Rapporten er imidlertid et sammenhængende værk, som er blevet til efter grundige drøftelser i ekspertgruppen, og hvor alle ekspertgruppemedlemmer har bidraget til alle dele af rapporten.

”For mig har dette arbejde været en helt unik og enestående mulighed for at bringe min viden og ekspertise i spil i forbindelse med en vigtig NATO-proces. Samtidig har jeg lært virkelig meget af at være en del af ekspertgruppen, siger hun og uddyber:

”Jeg vidste ikke meget om NATO, da arbejdet startede. Men nu, efter fem måneder, hvor jeg sammen med resten af ekspertgruppen har deltaget i blandt andet Munich Security Conference og NATOs Partnership Symposium, er blevet briefet om NATOs processer og udfordringer – og ikke mindst haft mulighed for at lytte til partnere – har jeg en langt større viden om både alliancen og de mange områder, som vi i vores rapport afdækker,” forklarer hun.

Trusler i syd og øst hænger sammen

I en tid, hvor NATO ruster voldsomt op i Østeuropa for at afskrække Rusland, kan det virke mærkeligt, at alliancen også vil opprioritere sin sydlige grænse. Katja Lindskov Jacobsen mener imidlertid, at der er mindst to grunde til at se mod syd og øst på samme tid.

”For det første er udfordringerne mod øst ikke fuldkommen adskilte fra nogle af de udfordringer, der ses mod syd. Her tænker jeg selvfølgelig særligt de geopolitiske dynamikker men også deres indflydelse på NATOs og allieredes mulighed for at imødegå udfordringer af en anden karakter, f.eks. terrorisme.  Ruslands stigende tilstedeværelse på det afrikanske kontinent er med andre ord ikke en tilstedeværelse, som kan ses isoleret fra Ruslands aggression i Ukraine,” vurderer hun.

”For det andet er det ikke alle, nu 32, allierede, der i lige stort omfang oplever, at krigen i Ukraine er den eneste en trussel, som NATO bør have øje for. Mange af NATOs medlemslande står også over for en række udfordringer af en anden karakter, herunder terrorisme og irregulær migration,” påpeger Katja Lindskov Jacobsen.

Hun nævner samtidig, at NATO for år tilbage har vedtaget en 360 graders tilgang for alliancens afskrækkelses- og forsvarspolitik. Kort sagt ønsker NATO at kunne imødegå sikkerhedstrusler og udfordringer ud fra en 360 graders vinkel. Udfordringer fra syd er en del af denne tilgang.

At bidrage med relevant, forskningsbaseret viden til samfundet er CMS’ eksistensberettigelse. Og det bliver ikke meget mere relevant end at medvirke til at skabe grundlaget for NATO's fortsatte udvikling

Kristian Søby Kristensen, centerleder på Center for Militære Studier (CMS)

Vender ydmyg, stolt og klogere hjem

Rapporten omhandler ikke kun NATOs udfordringer mod syd. Den beskriver også muligheder for at forny alliancens tilgang til og engagement med partnere i NATOs sydlige naboregioner. Nu, hvor rapporten er færdig, skal først generalsekretær Jens Stoltenberg og siden de enkelte medlemslande briefes. Herefter venter drøftelser, der skal munde ud i en række konkrete anbefalinger og tiltag.

For Katja Lindskov Jacobsen har arbejdet i ekspertgruppen allerede båret frugt.

”Som forsker har jeg fået mulighed for at bidrage til en helt unik proces og samtidig fået udvidet min ekspertise og viden på mange områder. Jeg er meget ydmyg og samtidig også stolt over at være blevet udpeget af Jens Stoltenberg til at indgå i denne ekspertgruppe med 10 andre helt utrolig dygtige og erfarne eksperter,” fremhæver hun.

På Institut for Statskundskab er institutleder Nina Græger stolt og imponeret over, at en af instituttets forskere er blevet håndplukket af NATOs generalsekretær til dette vigtige opdrag.

”Jeg er dog ikke overrasket over, at netop Katja Lindskov Jacobsen blev valgt, da hendes ekspertise om maritim sikkerhed og andre udfordringer i Mellemøsten og Afrika er meget solid og også efterspurgt af danske myndigheder. Derudover er det en fjer i hatten for Katja Lindskov Jacobsen og os, at hun er en af i alt to danske forskere – og begge er kvinder – der har deltaget i en sådan ekspertgruppe i NATOs historie,” siger hun og fortsætter:

”Selv om NATOs og Danmarks øjne i stor grad nu er rettet mod øst efter Ruslands invasion af Ukraine, er udfordringerne på NATOs syd-agenda ikke blevet mindre presserende. Jeg ser frem til at læse rapporten.”

På Center for Militære Studier glæder centerleder Kristian Søby Kristensen sig også over Katja Lindskov Jacobsens bidrag til rapporten.

”Vi er stolte af den anerkendelse af Katjas arbejde, der ligger i udnævnelsen til ekspertgruppen. At bidrage med relevant, forskningsbaseret viden til samfundet er CMS’ eksistensberettigelse. Og det bliver ikke meget mere relevant end at medvirke til at skabe grundlaget for NATO's fortsatte udvikling,” fremhæver han.

Kontakt

Katja Lindskov Jacobsen
Seniorforsker
Institut for Statskundskab
Center for Militære Studier
Mail: kj@ifs.ku.dk 
Telefon: 35 33 38 69

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Mail: sih@samf.ku.dk 
Telefon: 93 56 53 29

Emner

Læs også