Katja Lindskov Jacobsen

Katja Lindskov Jacobsen

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Medlem af:

Primære forskningsområder

Sikkerhed

  • Maritim sikkerhed, herunder pirateri (særligt i Guineabugten)
  • Sikkerhedsteknologi, herunder biometri 
  • Dansk Sikkerhedspolitik
  • Stabiliseringsindsatser 

Interventioner

  • FN’s fredsbevarende operationer
  • Humanitære interventioner
  • Kapacitetsopbygning

Afrika

  • Den Afrikanske Union
  • Regionale organisationer 
  • Maritim sikkerhed

Helt overordnet er min forskning fokuseret på sikkerhed og interventioner. Tematisk har jeg for eksempel undersøgt diverse FN-interventioner, brugen af teknologi bruges i humanitære interventioner og praksisser for maritim og institutionel kapacitetsopbygning hos regionale sikkerhedsaktører.

En af de tværgående emner, der interesserer mig ved denne brede vifte af aktuelle sikkerhedspraksisser, er spørgsmålet om, hvor meget interventioner påvirker den globale fordeling af sikkerhed/usikkerhed.

Geografisk har en stor del af min forskning været fokuseret på Afrika – på maritime sikkerhedsudfordringer i Guineabugten, på diverse FN-interventioner i Afrika og på regionale sikkerhedsorganisationer i Østafrika. I mange af mine forskningsprojekter udgør dansk sikkerhedspolitik og -praksis desuden en central dimension – for eksempel i relation til FN’s fredsbevarende operationer eller maritim sikkerhed.

Jeg har en ph.d. i Internationale Relationer fra det britiske Lancaster University og en MSc i Global Politik fra London School of Economics and Political Science.

Teoretisk er min forskning præget af Michel Foucault og poststrukturalismen samt begreber og pointer fra Science & Technology-studier.

ID: 160906369