28. april 2017

Rapport om FN's reformproces udgives på engelsk

Rapporten ‘Forbedring og fornyelse af FN’s fredsarbejde’ er nu tilgængelig på engelsk.

Den er udarbejdet af Center for Militære Studiers seniorforsker Katja Lindskov Jacobsen og ph.d.-stipendiat Troels Gauslå Engell og opridser de vigtigste udfordringer og muligheder ved den begyndende reformproces af FN’s fredsarbejde.

Samtidig opstiller rapporten en række anbefalinger til, hvordan Danmark kan bidrage til at styrke FN som et anvendeligt instrument i dansk sikkerhedspolitik. Anbefalingerne beskriver en række muligheder for, hvordan reformprocessens synergi kan udnyttes bedst muligt, samtidig med at risikoen for utilsigtede konsekvenser og modsatrettede effekter minimeres.

Den engelske version kan tilgås her.