24. februar 2016

Officerernes medlemsblad diskuterer ny CMS-rapport om samfundsansvar

SAMFUNDSANSVAR

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) bringer i denne måned en artikel om CMS-rapporten ”Samfundsansvar” i medlemsbladet Officeren. I artiklen interviewes en af rapportens medforfattere, Casper Sakstrup, som er tidligere videnskabelig assistent ved CMS og nu ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.


Til Officeren fortæller Casper Sakstrup, at rapporten blandt andet stiller spørgsmålet ”om det giver mening for Forsvaret at gå med på den her samfundsansvarsbølge, sådan som de fleste større private virksomheder har gjort, og som skiftende regeringer også har tilskyndet offentlige virksomheder at gøre”.

Sammen med de to medforfattere, militæranalytiker Johannes Kidmose og Professor MSO, ph.d. Jette Steen Knudsen, konkluderer Casper Sakstrup i rapporten, at det danske forsvar kan få konkrete gevinster ved at implementere et samlet samfundsansvarsbegreb, herunder forbedret omdømme og større legitimitet.

Samtidig understreges det dog også at implementeringen vil kræve betydeligt engagement og væsentlige investeringer. Derfor opfordrer de tre forskere i rapporten til, at Forsvaret nedsætter en arbejdsgruppe, som blandt andet skal udvikle et samfundsansvarsbegreb kompatibelt med den militære kontekst; undersøge i hvilket omfang Forsvaret allerede praktiserer samfundsansvar; afdække ambitionsniveauet for en eventuel samlet implementering og slutteligt foretage en grundig analyse af både omkostninger og gevinster ved samfundsansvarsmodellen.

Overfor Officeren pointerer Casper Sakstrup, at: ”Det er vigtigt at tage en grundig diskussion af omkostninger og gevinster,  inden man underkaster en organisation diverse nye managementparadigmer, styringslogikker, osv. I dette tilfælde med samfundsansvar viser diskussionen i vores rapport, at samfundsansvar både kan have konkrete og relevante gevinster såsom bedre omdømme, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, osv., men også nogle ganske konkrete omkostninger. Hvor store disse omkostninger bliver, er fuldstændig afhængigt af ambitionsniveau og udgangspunkt, og vores rapport viser netop, at Forsvaret allerede har et godt udgangspunkt for samfundsansvar”.

CMS rapporten ”Samfundsansvar - Aktuel anvendelse i og fremtidig relevans for det danske forsvar af samfundsansvarsbegrebet” udkom i November 2015 og kan læses her.