4. februar 2020

Nyt CMS Notat: Hvad nu hvis Danmark øger forsvarsbudgettet til to procent

Forøger Danmark forsvarsbudgettet til to procent af BNP, vil beløbets størrelse give betydelige muligheder for at fremme både forsvarsevnen og samfundsøkonomien mere generelt gennem teknologiudvikling og innovation. Danmark bør derfor afdække disse forsvars- og sikkerhedspolitiske såvel som samfundsøkonomiske muligheder forbundet med en eventuel realisering af to-procents-målsætningen.

Læs mere i nyt CMS Notat her.