4. december 2020

Nyt CMS Notat: Forværringen af det kinesisk-amerikanske forhold - en strategisk udfordring for Danmark

Forholdet mellem Kina og USA er blevet kraftigt forværret i løbet af 2020. Forværringen har manifesteret sig i bl.a. handelskrigsaktiviteter, i teknologirivaliseringer og senest har coronapandemien været en kampplads for gensidige anklager.

I et nyt CMS Notat deler en række forskere en fælles bekymring for, hvilke strategiske konsekvenser det forværrede forhold mellem Kina og USA kan få for Danmark. Notatet indeholder en beskrivelse af situationens udvikling, en kortfattet vurdering af de globale konsekvenser, og en diskussion af implikationer for det danske handlerum og af pejlemærker for danske beslutningstagere.

Notatet er udarbejdet af medlemmer af Strategisk Refleksionsforum Kina (SRK), der er etableret af Center for Militære Studier med støtte fra ThinkChina.dk.

Læs mere og download notatet her.