22. maj 2018

Nyt CMS Memo: Ilulissat-initiativet 10 år efter

I maj 2018 er det ti år siden, at repræsentanter for de fem arktiske kyststater (Canada, Danmark, Norge, Rusland og USA) og Grønlands hjemmestyre blev enige om Ilulissat-erklæringen. I anledning af tiåret for erklæringen er Danmark og Grønland d. 22.-23. maj vært for et højniveaumøde i Ilulissat i Grønland med henblik på at genbekræfte de arktiske staters opbakning til erklæringen og bibeholde Arktis som et geopolitisk lavspændingsområde. 

I det nye CMS Memo Ilulissat-initiativet 10 år efter kan du læse mere om, hvordan Ilulissat-erklæringen blev til, hvordan den har påvirket den eksisterende regionale orden i Arktis, og hvordan de arktiske institutioner tillader en bredere diplomatisk diskussion af selv ikke-arktiske spørgsmål. Memoet er forfattet af Jon Rahbek-Clemmensen og Gry Thomasen, og det bygger på CMS Rapporten Learning from the Ilulissat Initiative.

Download memoet her.

Download rapporten her