8. november 2023

Nyt CMS-baggrundspapir: Ny missilteknologi i en forandret verden

Missiler spiller en afgørende rolle i væbnede konflikter og i den globale magtbalance. Nye missiltyper med ekstreme hastigheder og videreudvikling af kendt missilteknologi udgør en fortsat stigende global trussel.

Det nye CMS-Baggrundspapir ”Ny missilteknologi i en forandret verden – strategiske og sikkerhedspolitiske udfordringer for NATO og Danmark” præsenterer den seneste udvikling inden for missilteknologi, spredning af missilteknologi, våbenkontrol, og hvilken betydning dette har for strategisk stabilitet, for Danmark og for dansk forsvar.

Læs mere om baggrundspapiret.

Emner