25. januar 2023

Nyt CMS-Baggrundspapir: Militarisering af rummet – i et folkeretligt perspektiv

Rummet er blevet en integreret del af moderne krigsførelse. NATO udpegede i 2019 rummet som sit femte operationelle domæne. I 2021 havde næsten 20 stater kapaciteten til at affyre objekter ud i rummet til militære formål. Selvom ingen stater endnu har angrebet en anden stats rumgenstand, betyder den stigende militarisering af rummet, at sådanne angreb praktisk talt er uundgåelige.

Det nye CMS-Baggrundspapir: ”Militarisering af rummet – i et folkeretligt perspektiv” drøfter spørgsmål vedrørende rumbaserede væbnede konflikter, den stigende militarisering af rummet samt hvordan folkeretten finder anvendelse inden for dette domæne. Baggrundspapiret er forfattet af professor ved CMS Kevin Jon Heller.

Læs mere om baggrundspapiret og download det her.

Emner