20. april 2021

Nyt CMS Baggrundspapir: Forsvar og klimaforandringer – udfordringer og muligheder for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik

Klimaforandringerne er en uomgængelig del af den politiske dagsorden. Det gælder også for det forsvars- og sikkerhedspolitiske område, hvor de vil sætte rammerne for de næste mange forsvarsforlig.

I et nyt CMS Baggrundspapir ”Forsvar og klimaforandringer – udfordringer og muligheder for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik” sættes fokus på klimaforandringernes betydning for forsvars- og sikkerhedspolitik i en især dansk, men også i en international kontekst. Først beskrives klimaforandringerne, og hvordan de påvirker betingelserne for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. På den baggrund giver baggrundspapiret et bud på, hvordan Forsvaret kan indtænke klimaforandringernes stigende betydning på hhv. det operative, det materielmæssige og det etablissementsmæssige område som forberedelse til de kommende forsvarsforligsforhandlinger.

Læs baggrundspapiret her.