2. juli 2020

Nyt CMS-baggrundspapir: Afskrækkelse i cyberspace - muligheder og udfordringer

Forsvarets Efterretningstjenestes risikovurdering fra 2019 understreger cybertruslens omfang og viser behovet for, at Danmark kan forsvare sig selv i cyberspace. Cybertruslens øgede betydning for national sikkerhed rejser dog nye strategiske og politiske problemstillinger. Center for Militære Studiers nye baggrundspapir "Afskrækkelse i cyberspace - muligheder og udfordringer" tager udgangspunkt i denne nye virkelighed og undersøger de muligheder og udfordringer et moderne digitaliseret land står over for, når det skal forsvare sig selv i cyberspace.

Dette baggrundspapir diskuterer mulighederne for afskrækkelse i cyberspace. Dernæst stiller det skarpt på tre udfordringer, der opstår, når cyberspace bliver mediet for afskrækkelse. Til sidst diskuterer baggrundspapiret, hvordan Danmarks muligheder for at forsvare sig selv i cyberspace udfordres.

Læs hele baggrundspapiret her.